Oltár súčasnosti
STANO FILKO (*1937, Veľká Hradná - † 2015, Bratislava) Od druhej polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia až po dnešok je azda najvšestrannejším a najradikálnejším ...
Popis Diela

Rok: 1960 – 1962 (autorské datovanie), 1964 – 1965 a po roku 2008 (datovanie I. Jančára)

Technika: reliéf, asambláž, koláž na dreve

Rozmery: 190 x 120 cm

Značené: vzadu

Vystavené: Filkova archa a oltáre súčasnosti, GMB, 2008

Reprodukované: katalóg k výstave: Filkova archa a oltáre súčasnosti, GMB, 2008

Ďalšie diela od autora