Medzinárodný profil výtvarníka, progresívnosť a vyprofilovanosť umeleckých výpovedí sú dôležitým aspektom pri výbere diel.

Zároveň zohľadňujeme komplexný art index autora (ocenenia, výstavy, veľtrhy, zastúpenie v štátnych a súkromných zbierkach, publikácie atď.); kvalitu, význam a jedinečnosť diela; preferencie poroty; cenovú dostupnosť a vhodnosť z hľadiska zamerania zbierky.