Art Fond je progresívnou platformou pre systematické budovanie a zhodnocovanie zbierky stredoeurópskeho súčasného umenia.

Pod dohľadom rešpektovaných odborníkov sa zameriava na diela kľúčových slovenských a českých výtvarníkov, ktorí od roku 1960 zanechali v dejinách výtvarného umenia nezameniteľnú a nezmazateľnú stopu. Mnohí z nich boli počas obdobia normalizácie vylúčení z oficiálneho výtvarného diania a aktívne fungovali na alternatívnej - neoficiálnej scéne. Prostredníctvom silného metaforického myslenia a nekonvenčnej obrazotvornosti dokázali polemicky reflektovať neľahkú spoločenskú situáciu a ich diela sa stali sugestívnym svedectvom o turbulentných zmenách doby.

Po roku 1989 sa ich tvorba mohla rozvíjať v otvorenej spoločnosti i v širších súvislostiach. Progresívne tvorivé úsilie vybraných výtvarníkov sa čoraz viac presadzuje aj v medzinárodnom kontexte. Toho dôkazom je rastúci záujem prestížnych medzinárodných inštitúcií, galérií a zbierok, ktoré sa snažia o prehodnocovanie hlavného prúdu dejín umenia.