Optická hra farieb
MILAN DOBEŠ (*1929, Přerov), medzinárodne uznávaný kinetista, ktorý na Slovensku dodnes rozvíja program „dynamického konštruktivizmu“ (takto ho nazval a sformuloval ...
Popis Diela

Rok: 1970

Technika: kombinovaná technika /sklo, kov, drevo/

Rozmery: 50 x 50 x 10,5 cm

Ďalšie diela od autora