AMANITA MUSCARIA
JANA ŽELIBSKÁ (*1941, Olomouc) hneď po svojom nástupe na výtvarnú scénu koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia odvážne poprela a prekročila hranice obvyklých médií. ...
Popis Diela

Rok: 1970

Technika: čiernobiele fotografie

Rozmery fotografie: 21 x 30 cm

Počet kusov fotografií: 3

Ďalšie diela od autora