Villa Dei Mysteri
ALEX MLYNÁRČIK (*1934, Žilina) vstúpil do dejín slovenskej neoavantgardy ako vytrvalý hľadač „inej strany umenia“. Ako prvý uviedol do slovenského umenia ideu ...
Popis Diela

Rok: 1966 - 2008

Technika: kombinovaná

Rozmery: 230 x 90 cm

Ďalšie diela od autora