Palm Beach (Metamorphoses) II.
ALEX MLYNÁRČIK (*1934, Žilina) vstúpil do dejín slovenskej neoavantgardy ako vytrvalý hľadač „inej strany umenia“. Ako prvý uviedol do slovenského umenia ideu ...
Popis Diela

Rok: 1979

Technika: Monotypia na papieri

Rozmery: 100 x 100 cm

Značené: Značené v strede a vpravo dole "Mlynárčik 1979"

Ďalšie diela od autora