Metro
ALEX MLYNÁRČIK (*1934, Žilina) vstúpil do dejín slovenskej neoavantgardy ako vytrvalý hľadač „inej strany umenia“. Ako prvý uviedol do slovenského umenia ideu ...
Popis Diela

Rok: 1968 - 1991

Technika: kombinovaná

Rozmery: 85 x 111 cm

Ďalšie diela od autora