Akustická kresba
Milan Grygar (*1920, Zvolen) sa vo svojej tvorbe sústreďuje od polovice šesťdesiatych rokov na skúmanie a zaznamenávanie súvzťažnosti akustických a vizuálnych ...
Popis Diela

Rok: 1969

Technika: tuš, tempera, kartón

Rozmery: 89.5 x 62.5 cm

Ďalšie diela od autora