Akustická kresba
Milan Grygar (*1920, Zvolen) sa vo svojej tvorbe sústreďuje od polovice šesťdesiatych rokov na skúmanie a zaznamenávanie súvzťažnosti akustických a vizuálnych ...
Popis Diela

Rok: 1992

Technika: litografia

Rozmery: 54 x 76 cm

Ďalšie diela od autora