ART FOND

  • inštitucionalizovaná platforma na systematické budovanie a zhodnocovanie kvalitnej zbierky umenia vedené tímom renomovaných odborníkov,
  • jedinečná kombinácia umeleckej a finančnej expertízy pre maximalizovanie efektívneho investovania do vyváženého portfólia súčasného stredoeurópskeho umenia,
  • mapovanie, sprístupňovanie a podpora stredoeurópskej umeleckej scény zároveň umožňuje jej nové chápanie a integráciu do medzinárodných dejín umenia.